پرش لینک ها

ببینید
بکشید

طراحی داخلی جناب آقای صادقی شهرک غرب

کارفرما:

جناب آقای صادقی

متراژ زیر بنا:

150 متر مربع

متراژ محوطه و روفگاردن:

.... متر مربع

لوکیشن:

شهرک غرب