پرش لینک ها

ببینید
بکشید

طراحی ویلا جناب آقای نشاط  زیاران

کارفرما:

جناب آقای نشاط

متراژ زیر بنا:

120 متر مربع

متراژ محوطه و روفگاردن:

1000 متر مربع

لوکیشن:

زیاران