پرش لینک ها

ببینید
بکشید

طراحی ویلا جناب آقای دانش  کردان

کارفرما:

جناب آقای دانش

متراژ زیر بنا:

200 متر مربع

متراژ محوطه و روفگاردن:

4000 متر مربع

لوکیشن:

کردان