پرش لینک ها

ببینید
بکشید

طراحی ویلا جناب آقای برمکی  بابلسر

کارفرما:

جناب آقای برمکی

متراژ زیر بنا:

550 متر مربع

متراژ محوطه و روفگاردن:

...... متر مربع

لوکیشن:

بابلسر