پرش لینک ها

ببینید
بکشید

طراحی ویلا جناب آقای الکا  کردان

کارفرما:

جناب آقای الکا

متراژ زیر بنا:

150 متر مربع

متراژ محوطه و روفگاردن:

535 متر مربع

لوکیشن:

کردان